Úkoly: Kořeny, kmeny, koruny

Hrabě Platanus: "Málokdo nám rozumí, hraběnko. Všichni nás jen využívají, ale co nějaký respekt? Pokora?"

Hraběnka de Borowitz: "Všichni nejsou stejní. Můžou nás zničit, ano, ale i nám pomoct. Až nás víc poznají, porozumí. 
Dejme jim šanci."

Úkolová část bude letos probíhát přímo v lesích, žádná složitá domácí zadání. Poznejte stromy prakticky, vyzkoušejte si zajímavé lesní činnosti přímo na místě!

 

Pravidla pro úkolouvou část:

1) Od 22. 4. zde je zveřejněna mapa, na které jsou zakreslena všechna stanoviště, viz níže

2) Na stanovištích bude zalaminovaný arch A4 s identifikací stanoviště (číslo, název, logo hry) a pokyny.

3) Každý úkol bude jiný, najdete praktické zábavné úkoly, kvízy, pozorovací či kreativní úkoly.

4) Výstupem stanovišť je pokaždé něco jiného, vždy upřesněno v pokynu stanoviště.

5) Výsledky celé úkolové části nám zašlete až po dokončení/ukončení vašeho snažení (tj. buď to stihnete celé před koncem hry nebo odevzdáte jen část) pomocí výsledkového formuláře, který bude ke stažení zde na stránce.

 

Ke stažení:

mapa stanovišť ukoly_pokyny

výsledkový formulář